Giới thiệu

Công ty Cổ phần Dịch vụ NewCo được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 11 năm 2017 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0108078749 do Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày ngày 30/11/2017.

Kinh doanh bất động sản sẽ là hướng đi chính và là hoạt động kinh doanh mà Công ty Cổ phần Dịch vụ NewCo muốn tập trung trong thời gian tới. Hiện tại, Công ty Cổ phần Dịch vụ NewCo đang thực hiện hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Bất động sản NewVision...

Xem thêm